Gigantyczne nowości w świecie AI: aktualizacje ChatGPT, regulacje rządowe, AI w muzyce i filmie

Adam Pakowski
3 Min Read

W ostatnich dniach zaszło wiele ważnych zmian w świecie sztucznej inteligencji (AI), które mają potencjał zrewolucjonizować wiele aspektów naszego życia. Od technologicznych przełomów po nowe regulacje rządowe, przyjrzyjmy się, jak te rozwinięcia wpłyną na przyszłość AI.

Aktualizacje i wyciek dotyczący ChatGPT

ChatGPT, rozwiązanie oferowane przez OpenAI, przeszło znaczącą aktualizację, stając się multimodalnym modelem, integrującym przetwarzanie obrazów i tekst w jednym systemie. Co zaskakujące, okazało się, że ChatGPT 3.5 (wersja darmowa) działa zaledwie z 20 miliardami parametrów, a nie jak wcześniej sądzono, z 180 miliardami, co pokazuje jego efektywność. To znaczący postęp, ponieważ umożliwia to użytkownikom łatwiejszą komunikację z AI oraz przekazywanie różnych typów danych w celu uzyskania bardziej złożonych odpowiedzi.

Regulacje rządowe w USA dotyczące AI

Rząd Stanów Zjednoczonych zainicjował nowe regulacje skoncentrowane na rozwoju bezpiecznej, pewnej i godnej zaufania AI. Wprowadzenie obowiązkowego udostępniania kluczowych informacji o systemach AI oraz raportów z testów bezpieczeństwa rządowi stanowi ważny krok w kierunku większej przejrzystości i odpowiedzialności. Jednak tempo, w jakim rząd podejmuje działania, może nie być wystarczające, aby nadążyć za szybkim rozwojem technologii AI.

AI w muzyce i wideo

Nowe narzędzia AI, takie jak Gen Music AI, oferują nowoczesne rozwiązania w dziedzinie generowania muzyki, oferując wysoką jakość dźwięku. Podobnie, w dziedzinie wideo, pojawiają się nowe otwarte modele AI, które umożliwiają generowanie wideo wysokiej jakości. Nowa metoda o nazwie “free noise” umożliwiła tworzenie dłuższych wideo, do 512 klatek, otwierając drzwi do bardziej złożonych projektów wideo generowanych przez AI.

Rozwój prawny w zakresie AI

Sprawa sądowa pomiędzy Stability AI, DeviantArt a Mid Journey została oddalona, co rozwiązało problem roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich w modelach generowanych przez AI. Ta decyzja sugeruje, że generatory obrazów AI, takie jak Stable Diffusion, nie są aktualnie zagrożone tego typu pozwami.

Branża AI i zatrudnienie

Wysokie tempo rozwoju w branży AI prowadzi do znaczących zmian na rynku pracy. Rząd USA stara się zatrudnić profesjonalistów z dziedziny AI, oferując jednak znacznie niższe wynagrodzenia niż standard branżowy, co podkreśla wyzwanie w przyciąganiu najlepszego talentu. Z kolei rząd pracuje nad opracowaniem zasad mających na celu ochronę pracowników przed szkodami związanymi z AI.

Podsumowanie

Nowości w dziedzinie AI, zarówno na płaszczyźnie technologicznej, jak i regulacyjnej, są ekscytujące i otwierają nowe możliwości, ale także rodzą pytania dotyczące etyki, bezpieczeństwa i wpływu na zatrudnienie. Każdy z tych aspektów ma istotne implikacje dla społeczeństwa i wymaga głębokiej refleksji oraz współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, aby zapewnić, że korzyści z AI będą zrównoważone z potencjalnymi zagrożeniami.

Wszystkie grafiki które widzisz w artykule wygenerowałem przy pomocy DALL-E 3 korzystając z dostępnej opcji w ChatGPT.
Jeśli jeszcze nie czytałeś o tej możliwości możesz to zrobić na naszym blogu:
https://pogadaimy.pl/dall-e-3-i-chatgpt-nowa-era-wizualizacji-tekstu/

A jeśli chcesz sam spróbować swoich sił razem z DALL-E 3 to możesz to zrobić za darmo korzystając z przeglądarki Bing!
https://www.bing.com/images/create?FORM=IRPGEN

Adam Pakowski

Adam Pakowski
By Adam Pakowski Grafik komputerowy / Zafascynowany nowym światem "AI"
Obserwuj
Zaawansowany grafik komputerowy z ponad dekadą doświadczenia w swoim cyfrowym plecaku. Specjalista od projektowania logo, który nie tylko rysuje linie, ale także buduje mosty w dziedzinie brandingu, z umiejętnością zamiany szkiców w silne wizualne opowieści.